Sukcesywna dostawa obuwia roboczego
Numer umowy: TZ2-ASZ-3800-05/II/2018
Data obowiązywania: 2018-10-24
Wykonawca: Firma Handlowa ,,AS BHP” Marzena Rzepińska ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia
Wartość umowy: 63638.25 zł