Sukcesywna dostawa ubrań roboczych, koszul flanelowych, spodni, rękawic oraz sprzętu ochrony indywidualnej
Numer umowy: TZ2-ASZ-3800-05/I/2018
Data obowiązywania: 2018-10-24
Wykonawca: TUKAN S.C. PAWEŁ TUCZKOWSKI ARTUR KLEMAN ul. Worcela 31 80-809 Gdańsk
Wartość umowy: 130357 zł