Wykonanie i dostawa Kalendarzy ściennych 13-stronicowych na rok 2019
Data publikacji: 2018-11-06
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-15

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych 13-stronicowych na rok 2019, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.11.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Agencja Promocyjno-Wydawnicza "UNIGRAF" Józef Kloska, ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz za cenę 7 380 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.