Dostawa zespołu prądotwórczego zmienno obrotowego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 13.11.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-05
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-14

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę zespołu prądotwórczego zmienno obrotowego, decyzją Dyrektora
Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.11.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę MARINE WORKS, ul. Ateny 10, 80-299 Gdańsk;
za cenę 40 955,31 zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert.