Dostawa kalendarzy książkowych oraz kalendarzy na biurko. Termin składania ofert do 13.11.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-05
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-15

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę kalendarzy książkowych oraz kalendarzy na biurko,
decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.11.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.H.U. "ANIEW" Sp. j.
Wojciech Anielski, Łukasz Anielski, ul. Floriańska 9, 41-200 Sosnowiec za cenę 13 181,10 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.