Wizyta delegacji gruzińskiej

Uczestnicy wizyty studyjnej, odbywającej się w ramach projektu współpracy bliźniaczej pt. "Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems"

Uczestnicy wizyty studyjnej, odbywającej się w ramach projektu współpracy bliźniaczej pt. „Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems”

W czwartek, 25 października 2018 roku Urząd Morski w Gdyni miał przyjemność gościć przedstawicieli delegacji gruzińskiej, która przyjechała do Polski w ramach wizyty studyjnej, odbywającej się w ramach projektu współpracy bliźniaczej pt. „Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems”, prowadzonego przez polskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a ze strony gruzińskiej przez tamtejsze Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracji gruzińskiej na poziomie krajowym i lokalnym w zakresie identyfikacji i przygotowania projektów infrastrukturalnych.

Ponadto, projekt ma na celu wzmocnienie spójności planowania przestrzennego oraz uproszczenie standardów i procedur w zakresie prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych w Gruzji.

Podczas wizyty przekazano stronie gruzińskiej dobre praktyki w zakresie realizacji projektów UE oraz zapoznano Gości z osiągnięciami i doświadczeniami Urzędu Morskiego w Gdyni we wdrażaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

W wizycie ze strony gruzińskiej udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Gruzji, Municipality Zugdidi, gruzińskiej jednostki administracyjnej na poziomie gminy i miasta Zugdidi oraz Municipality Gori, gruzińskiej jednostki administracyjnej na poziomie miasta i gminy Gori oraz przedstawiciel Funduszu Rozwoju Municipalitetów (Municipality Developement Found – fundusz koordynujący ubieganie się municypalitetów o dofinansowanie z różnych źródeł (Bank Światowy, fundusz rozwoju ONZ, inni zagraniczni donorzy).

W wizycie ze strony polskiej udział wzięła Pani  Marta Brzozowska – przedstawiciel Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Pan Rafał Nowak z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który jednocześnie jest kierownikiem projektu w Gruzji.

Gościom, w trakcie rejsu po Motławie i Martwej Wiśle jednostkami naszego Urzędu, Kontrolerem-20 oraz Kontrolerem-6, zostały zaprezentowane efekty realizacji projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie” oraz „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa falochronu wschodniego”

W trakcie rejsu Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych oraz pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego opowiedzieli o szczegółach realizacji obu projektów i odpowiadali na pytania Gości.

Dla zobrazowania zakresu i efektu wykonanych prac, Gościom przekazane zostały prezentacje wraz z dokumentacją zdjęciową i danymi technicznymi.

W trakcie rejsu Goście mieli okazję zapoznać się również z projektem aktualnie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 –  „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”.

W planach było również pokazanie Gościom planowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020 projektów: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” oraz „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Jednak z uwagi na wietrzną pogodę wyjście jednostek na Zatokę Gdańską i popłynięcie do Portu Północnego nie było możliwe.