Dostawa zestawu kalibrowanych anten z akcesoriami dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 29.10.2018 r.
Data publikacji: 2018-10-22
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-07

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę zestawu kalibrowanych anten z akcesoriami, decyzją
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.11.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy NavSim Polska Sp. z o.o.,
ul. Różana 95, 59-700 Bolesławiec; za cenę 36 697,94 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.