Naprawa deptaka wzdłuż umocnień brzegu morskiego Cypla Helu na odcinku od 36,20 do 36,55 km
Data publikacji: 2018-10-18
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-30

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na Naprawę deptaka wzdłuż umocnień brzegu morskiego Cypla Helu na odcinku od 36,20 do 36,55 km decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.10.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Drogowo budowlanej Joanna Flemming Werblinia, ul. Kwiatowa 12, 84-107 Starzyno za cenę 101 844,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.