Dostawa toaletowych produktów z papieru. Termin składania ofert do 25.10.2018 r.
Data publikacji: 2018-10-17
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę toaletowych produktów z papieru, decyzją Dyrektora
Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.10.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.P.H.U. "Drachma" Piotr Mokrzyszak,
ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański; za cenę 40 927,02 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 2 formularz oferty dopuszcza się zaoferowanie produktu o długości rolki min. 16 m.