Sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportu lądowego, jednostek pływających i innego sprzętu ZP-MP-3800-40/2018
Data publikacji: 2018-10-08
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-26

Urząd Morski w Gdyni działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
dotyczy części zamówienia od nr I do nr VI:
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK