Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 09.10.2018 r.
Data publikacji: 2018-10-02
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów elektrycznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.10.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Direct Import s.c. Krzysztof Bartnicki Andrzej Milewczyk,
Dobrzewino ul. Wejherowska 3, 80-209 Chwaszczyno; za cenę 4 604,05 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.