Dostawa foteli obrotowych i krzeseł dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 09.10.2018 r.
Data publikacji: 2018-10-01
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę foteli obrotowych i krzeseł, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.10.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę SI Studio Meble Biurowe Sylwia Paszek, ul. Józefowska 76,
40-145 Katowice; za cenę 5 693,67 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.