Dostawa dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 08.10.2018 r.
Data publikacji: 2018-09-28
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.10.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy"Łabimex" Sp. z o.o.,
ul. Zdrojowa 9, 64-234 Przemęt; za cenę 78 120,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.