Zarządzenie porządkowe Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół miejsca składowania obiektów niebezpiecznych usuniętych z rejonu Portu Gdynia i przeznaczonych do neutralizacji ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3643 )