Projekt UE „R-Mode Baltic” – Warsztaty Techniczne w Gdyni

Workshop R-Mode-prezentacje w Gdyni

Workshop R-Mode-prezentacje w Gdyni

Projekt „R-mode Baltic” zrodził się w wyniku poszukiwania w IALA alternatywnych systemów nawigacyjnych, mogących zastąpić systemy satelitarne, w przypadku ich awarii lub okresowego zakłócenia.

W projekcie „R-mode” zaproponowano wykorzystanie istniejącej infrastruktury naziemnej morskich systemów DGPS i/lub AIS celem wyznaczania pozycji statku w odniesieniu do pozycji lądowej stacji bazowych.  Nastąpi to z pominięciem sygnałów satelitarnych. W ramach pracy R-mode Feasibility Study, zaproponowano rozwiązania techniczne i przeprowadzono wstępne badanie efektywności oraz dokładności takiego rozwiązania pozycyjnego w odbiorniku na statku dla Morza Północnego. Ponieważ stacje naziemne DGPS mają bardzo dokładnie określone współrzędne pozycji, zasada wyznaczenia pozycji statku względem nich polega w dużej mierze na rozwiązaniach geometrii dwuwymiarowej (kierunek, odległość), podobnie jak w metodzie radionamierzania (RDF).

Morze Bałtyckie oraz inne akweny EU posiadają bardzo dobrą geometrię rozkładu stacji brzegowych DGPS/AIS,  więc mogą zapewnić korzystne układy geometryczne punktów odniesienia w badaniu praktycznym tej metody.

Spotkania Partnerów. Do tej pory odbyły się trzy spotkania koordynacyjne: w St. Germain – siedzibie IALA oraz w Berlinie, na których wyłoniono  kompetentnych partnerów z państw Bałtyckich. Liderem projektu jest DLR – German Aerospace Center, Niemcy.  Polskę reprezentują: Urząd Morski w Gdyni, Państwowy Instytut Telekomunikacji oraz firma NAVSIM z Bolesławca.

Ostatnie spotkanie miało miejsce w Gdyni w dniach 11-12 września br., gdzie z inicjatywy Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni, odbyły się Warsztaty techniczne na temat sygnałów stacji DGPS oraz ich modyfikacji na potrzeby systemu R-Mode. Na stacji DGPS-PL w Rozewiu prowadzono pomiary terenowe sygnałów w eterze.

Workshop R-Mode - pomiary sygnałów DGPS w Rozewiu

Workshop R-Mode – pomiary sygnałów DGPS w Rozewiu

Zadania merytoryczne realizowane przez Urząd Morski w Gdyni w ramach projektu to:

  • Przygotowanie procesu standaryzacji R-mode przez udział w pracach komitetu IALA e-Navigation, rozpropagowanie idei przez konferencje i warsztaty,
  • Sformułowanie wymagań dla prób morskich oraz wybór ich lokalizacji,
  • Udostępnienie wybranych obiektów lądowych UMG do przeprowadzenia prób laboratoryjnych i terenowych,
  • Instalacja wytworzonego w projekcie nowego wyposażenia stacji lądowych DGPS/AIS, opieka techniczna,
  • Udział w próbach morskich (statycznych, dynamicznych), ewentualne udostępnienie statku UMG,
  • Udział w finalnej demonstracji nowej techniki.