Modernizacja punktu dystrybucyjnego relacji optycznych UM Gdynia - dostawa szafy ODF wraz z wyposażeniem
Data publikacji: 2018-09-14
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania. Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Modernizacja punktu dystrybucyjnego relacji optycznych UM Gdynia - dostawa szafy ODF wraz z wyposażeniem, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.09.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę FCA Sp.z o.o. za cenę 17 438,02zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert.