Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 24.09.2018 r.
Data publikacji: 2018-09-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów biurowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.09.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy P.H. KAS J. Kasperski Sp.J., ul. Janka Wiśniewskiego 20,
81-969 Gdynia; za cenę 66 965,35 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.