Organizacja konferencji otwierającej w ramach promocji projektu Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA
Data publikacji: 2018-09-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-21

Uprzejmie informuję, że w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku na Organizację konferencji otwierającej w ramach promocji projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 spośród złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Stereo S.C., ul. Leśny Stok 4/32, 80-260 Gdańsk, za cenę 29 984,40 zł brutto.