Czyszczenie i impregnacja posadzki granitowej korytarza na parterze budynku i schodów głównych w Centrali Urzędu Morskiego.
Data publikacji: 2018-09-12
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-28

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert została wybrana oferta:
MORGANIT Sp. z o.o.; 91 - 341 Łódź ul; Pojezierska 95 E;

Wyjaśnienia i komentarze:
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i impregnacja posadzki granitowej korytarza na parterze (140m2) i schodów głównych (25m2) w Centrali Urzędu Morskiego.