Dostawa i montaż klimatyzatorów dla 11 pomieszczeń Kapitanatu Portu Gdynia w Gdyni przy ul: Polskiej 2
Data publikacji: 2018-09-12
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-28

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy PP-U "KLIMAT" Sp. z o.o. ul Hutnicza 37A, 81-061 Gdynia na kwotę 81 795,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Jednostki wewnętrzne to 8 klimatyzatorów naściennych, 2 kasetonowe, 1 podstropowy. Jednostka zewnętrzna (preferowane agregaty VRF).