Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku Kapitanatu Portu Hel.
Data publikacji: 2018-09-12
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-10

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert została wybrana oferta:
Pracownia Architektoniczna Sebastian Galikowski, ul. Gdańska 109/9, 84-300 Lębork