Dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 18.09.2018 r.
Data publikacji: 2018-09-11
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę mebli dla potrzeb Urzędu Morskiego
w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.09.2018 r., spośród ofert ważnych
i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy
HEJS - Gdynia Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia; za cenę16 589,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.