Dostawa artykułów budowlanych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 17.09.2018 r.
Data publikacji: 2018-09-10
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów budowlanych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.09.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G.Łukowicz, M. Łukowicz, ul. Morska 93,
81-225 Gdynia; za cenę 4 407,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.