Dostawa segmentu przesuwnego kompletnego nr kat. 291160003 do wysięgnika tylnego koparko – ładowarki marki HSW 9.50. Termin składania ofert do 14.09.2018r.
Data publikacji: 2018-09-07
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania. Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę segmentu przesuwnego kompletnego nr kat. 291160003 do wysięgnika tylnego koparko – ładowarki marki HSW 9.50, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.09.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy „Energomasz” Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk za cenę 10.147,50zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert.