Dostawa urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 12.09.2018 r.
Data publikacji: 2018-09-03
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-14

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego
w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.09.2018 r., spośród ofert ważnych i
nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "LAS i OGRÓD" - SERVICE, Piotr Słupkowski, ul. Łazy 22A, 46-325 Rudniki; za cenę13 960,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.