Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy Urzędami Morskimi.
Data publikacji: 2018-08-31
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-11

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: „Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy Urzędami Morskimi.”, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.09.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę T-Mobile Polska S.A., za cenę 33.874,20 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.