Nowe inwestycje w gdańskim porcie. Będzie bezpieczniej i szybciej

Podpisanie umowy falochrony Gdańsk 1

Od lewej: Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych; Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów , Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych; Monika Michalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

Falochrony w  gdańskim Porcie Północnym przejdą gruntowną modernizację. Na te działania UE przeznaczy prawie 611 milionów złotych.

Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali 29 sierpnia 2018 r. umowę na unijne dofinansowanie projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Projekt, którego całkowita wartość wyniesie 719 milionów złotych, otrzyma prawie 611 milionów unijnego wsparcia, co oznacza, że środki UE pokryją aż 85% kosztów projektu.

W uroczystości podpisania umowy wzięły również udział Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Monika Michalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych oraz Pracownicy naszego Urzędu – Członkowie Jednostki Realizującej Projekt.

Falochrony 2W ramach prac modernizacyjnych w projekcie przebudowane zostaną dwa falochrony wyspowe oraz zbudowane zostaną dwa nowe falochrony osłonowe. Łącznie prace modernizacyjne i konstrukcyjne dotyczyć będą czterech falochronów o łącznej długości 3 957 mb. Zmiany zwiększą bezpieczeństwo statków wpływających i wypływających przez nowopowstałe wejście wschodnie do Portu Północnego.  Ponadto powstaną dwa nowe wewnętrzne tory wodne i obrotnica (miejsce, w którym statki mogą bezpiecznie manewrować), na których umieszczone zostanie odpowiednie oznakowanie nawigacyjne.

falochrony 3

Bezpieczeństwo to nie jedyna korzyść z inwestycji. Dzięki budowie nowych torów wodnych zwiększy się przepustowość żeglugi. Obecnie w Porcie Północnym statki poruszają się za pomocą ruchu jednokierunkowego, gdyż istniejący tor podejściowy nie pozwala na mijanie się dwóch jednostek. Realizacja inwestycji umożliwi dwukierunkowy ruch dużych statków w Porcie.

„Dla zwiększenia swojej konkurencyjności gdański port musi utrzymać obecnych i przyciągnąć potencjalnych armatorów, firmy logistyczne i spedycyjne. Każdy z tych podmiotów oczekuje, że infrastruktura portowa będzie spełniać najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie sprawności i bezpieczeństwa żeglugi. Prace modernizacyjne zaplanowane w Porcie Północnym wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom”, podkreślił Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT.

falochrony 4falochrony 5