Nazwa procedury:
Ocena stanu technicznego statku
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie,
2. Oświadczenie.
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U. 2020, poz. 680)
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
w trybie art. 35 k.p.a.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Karolina Zalach - biuro podawcze
tel.: 58 355 33 26
e-mail: karolina.zalach@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U. 2020, poz. 680)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego (Dz. U. 2015, poz. 51)