Nazwa procedury:
Certyfikacja statków w zakresie Kodeksu ISPS
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
Opłaty administracyjne:
załącznik nr. 3 do ustawy z dnia 4 września o ochronie żeglugi i portów morskich (tj. Dz. U. z 2019, poz. 692)
Opłata skarbowa:
10 zł
Termin i sposób załatwiania:
Brak
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
biuro podawcze
tel. 58 355 33 11
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 4 września o ochronie żeglugi i portów morskich ( tj. Dz. U. z 2019, poz. 692)
2. rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz.U.UE.L 2004.129.6 z późn. zm)