Nazwa procedury:
Informacja dla armatorów jachtów
Wymagane dokumenty:
Rozporządzenie Ministra, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. (Dz. U. 2012 poz 326)
Opłaty administracyjne:
Brak
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
Brak
Jednostka odpowiedzialna:
Inspektorat Państwa Bandery.
Miejsce złożenia dokumentów:
Brak
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
Brak
Inne informacje:
Brak