Nazwa procedury:
Lista inspektorów upowaznionych przez DUM do dokonywania przeglądów jachtów
Wymagane dokumenty:
Brak.
Opłaty administracyjne:
Brak.
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
Brak.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Brak.
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
Brak.