Połączenie nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr 3142/3, 3144/1, 3145/2 z obrębu 0026 Śródmieście w gminie Miasto Gdynia stanowiące morskie wody wewnętrzne w obszarze Przystani Marina w Gdyni. Działki znajdują się w Księdze Wieczystej nr GD1Y/00106386/0. Lokalizacja wymienionych działek przedstawiona jest na opracowaniu kartograficznym stanowiącym załącznik do zamówienia.
Data publikacji: 2018-08-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-22

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy”Geodeta Uprawniony Jarosław Marcyniuk” w tym:
- cena: 80,00 pkt. (350 zł netto, 350 zł brutto)
- doświadczenie i potencjał techniczny : 0 pkt. ( brak usług geodezyjnych na rzecz Administracji Morskiej )