Dostawa siatki drucianej leśnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 13.08.2018 r.
Data publikacji: 2018-08-07
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę siatki drucianej leśnej dla potrzeb Urzędu Morskiego
w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.08.2018 r., spośród ofert ważnych i
nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "TEX-1" Adam Cichowlaz, ul. Kamionka 28, 82-500 Kwidzyn; za cenę 22 738,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.