Korekta posadowienia znaków przegubowych
Data publikacji: 2018-08-06
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-28

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 93 500 zł netto, Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie 50 tysięcy zł netto. Jednocześnie informuje, że Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty.