Montaż licznika do opomiarowania stacji radarowej na platformie Balic Beta
Data publikacji: 2018-08-02
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-09

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: „Montaż licznika do opomiarowania stacji radarowej na platformie Balic Beta”, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.08.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę VIDIA Firma Elektryczna Henryk Gaweł za cenę 16605,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.