Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych wraz z ościeżnicami i naświetlem do budynku A Centrali Urzędu Morskiego, Gdynia ul: Chrzanowskiego 10
Data publikacji: 2018-08-01
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-14

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert została wybrana oferta:
Zakład Stolarski NOW DREW ul: Wejherowska 12, 84 - 217 Szemud