Zarządzenie Nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3068, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3410 )