Montaż licznika do opomiarowania stacji radarowej na platformie Balic Beta
Data publikacji: 2018-07-25
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Montaż licznika do opomiarowania stacji radarowej na platformie Balic Beta., decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.08.2018 r., ze względu na brak wystarczających środków w budżecie na w/w zadanie, zamówienie nie będzie realizowane.
Dziękujemy za złożenie ofert.