Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania opracowania naukowego pt. „Zalecenia dla grupy roboczej HELCOM-VASAB ds. Konsultacji transgranicznych w zakresie infrastruktury liniowej w ramach procesu Morskiego Planowania Przestrzennego” Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, projekt umowy oraz formularz oferty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Oferty proszę składać na adres zg@umgdy.gov.pl do dnia 01.08.2018 r. do godziny 10:00. Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Pan Maksymilian Chirek tel. 501-434-824
Data publikacji: 2018-07-23
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-08

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Modal Concept Maciej Matczak , ul. Kochanowskiego 74A, 83-000 Pruszcz Gdański 90,27 pkt ( w tym cena - 40 000,00 zł brutto, - 60,27 pkt. doświadczenie pracowników - 30 pkt. )