3. krajowe spotkanie konsultacyjne w Szczecinie

Zdjęcie ze spotkania

W dniu 5 lipca 2018 r. odbyło się w Szczecinie trzecie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów uzgadniających i opiniujących projekt planu, a także inwestorzy zainteresowani działalnością na obszarach morskich.
Dziękujemy za liczne przybycie i konstruktywną dyskusję.

Uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy można składać do 1 sierpnia 2018 r.

Poniżej zamieszono prezentacje ze spotkania. Dokumentacja projektu planu wraz z prognozą dostępna jest na stronie: https://www.umgdy.gov.pl/?p=24216.

Logo PO WER