Opracowanie koncepcji elektronicznego wspomagania nawigacji na drodze wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Data publikacji: 2018-07-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-07-30

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: „Opracowanie koncepcji elektronicznego wspomagania nawigacji na drodze wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.07.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PRONAW Sp. z o.o. za cenę 126 690,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.