Dostawa płyt meblowych oraz obrzeża dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 17.07.2018 r.
Data publikacji: 2018-07-11
Data publikacji wyników postępowania: 2018-07-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę płyt meblowych oraz obrzeża do płyt dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.07.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U.P. "ABLER" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Touń; Hurtownia nr 8, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia za cenę 5 804,49 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.