Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 r. w sprawie ustalenia granic lądowych dla morskich przystani rybackich położonych w obrębie pasa technicznego zarządzanego przez Urząd Morski w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2711, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3049 )