Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 8 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie określenia granicy dla morskiej przystani we Fromborku ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3048 )