Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani "Żegluga Gdańska" w Elblągu ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz.2710, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3047 )