Nazwa procedury:
Inspekcje statków
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek / zgłoszenie.
Opłaty administracyjne:
zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 680)
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
Brak
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery (FSC)
Miejsce złożenia dokumentów:
Agnieszka Robakowska - biuro podawcze
tel. 58 355 33 11
e-mail: fsc@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 680)
2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego (Dz. U. 2020, poz. 153)
3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1557)
4. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego (Dz. U 2016, poz. 1407)