Dostawa naturalnej wody mineralnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 10.07.2018 r.
Data publikacji: 2018-07-03
Data publikacji wyników postępowania: 2018-07-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę naturalnej wody mineralnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.07.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy LONZA - NATA
Sp. z o.o., ul. Małchowskiego 4A, 80-262 Gdańsk ; za cenę 39 372,30 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.