Wykonanie kontroli obiektów, wraz z jej dokumentacją, położonych w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2018-06-25
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-24

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:
Konsorcjum:
PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inż. Jan Kłosowski
ul. Myśliwska 73C/7, 80-283 Gdańsk – Lider;
NAVPRO HYDROTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Myśliwska 21 lok. 6
80-126 Gdańsk - Partner