Dostawa części zamiennych do anteny nadawczej typ V33070 Termin składania ofert do 03.07.2018 r.
Data publikacji: 2018-06-25
Data publikacji wyników postępowania: 2018-07-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę części zamiennych do anteny nadawczej typ V33070, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.07.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy ELECOM Sp. z o.o., ul. Hutnicza 20 B, 81-061 Gdynia; za cenę 153 750,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.