Dostawa papieru ksero dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 27.06.2018 r.
Data publikacji: 2018-06-20
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę papieru ksero dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Partner XXI - PIK Sp. z o.o.o.,
ul. Fordońska 246, 88-766 Bydgoszcz; za cenę 37 625,70 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.